☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Protokół Nr X /2015 z X - Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22 sierpnia 2015r.

Protokół Nr X /2015

z X - Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

w dniu 22 sierpnia 2015r.

 

 

Stan radnych – 21. Obecnych na Sesji – 15.

Godzina rozpoczęcia: 9.00 

Nieobecni   usprawiedliwieni: Ryszard Brzeziński, Marek Ciesielski, Ahmed Jadou, Jerzy Plackowski, Tomasz Płaneta, Tomasz Reginis.

 

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, witając radnych i zaproszonych gości. Następnie przedstawił wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie  sesji nadzwyczajnej, w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie wspólnej realizacji zadania tj.”Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej    w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego”.

Ad. 2

 Na podstawie obecności  15 radnych stwierdzono prawomocność obrad.    ( listy obecności stanowią zał. nr 1)

Ad. 3

Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 i brzmi następująco:

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie wspólnej realizacji zadania.

5.    Zamknięcie sesji.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie wspólnej realizacji zadania.

 

         Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie wspólnej realizacji zadania polegającego na współpracy przy budowie nowego przebiegu obecnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 631 pomiędzy km 0+500 a km 1+582 w mieście Nowy Dwór Mazowiecki w ramach projektów realizowanych przez Miasto pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” oraz  „Budowa przedłużenia ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 631”.

Jak wynika z uzasadnienia, w związku z Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt pt. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa  i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania  z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” został przeniesiony na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013. Do chwili obecnej dokonano oceny wniosku  o dofinansowanie  i trwały uzgodnienia zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie.

W wyniku ustaleń pomiędzy przedstawicielami Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki uzgodniono potrzebę dostosowania złożonego przez miasto projektu do założeń Działania 3.1. Infrastruktura drogowa, Priorytetu III Regionalny system transportowy w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013.  Tym samym realizowana w ramach projektu droga (ul Modlińska) wraz z niezbędnym przedłużeniem od ul. Paderewskiego do drogi wojewódzkiej nr 631 musi posiadać kategorię drogi wojewódzkiej. W związku z tym zobowiązano miasto do uzgodnienia i podpisania umowy w zakresie wspólnej realizacji zadania, obejmującej zagadnienia dotyczące nowego przebiegu obecnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 631.

Umowa w zakresie wspólnej realizacji zadania (w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla budowy nowego przebiegu obecnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 631 pomiędzy km 0+500 a km 1+582 w mieście Nowy Dwór Mazowiecki) jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym pozytywne zweryfikowanie projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie i tym samym otrzymanie unijnego wsparcia dla realizacji inwestycji przebudowy ul. Warszawskiej oraz budowy i przebudowy ul. Modlińskiej.

         Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski omawiając temat zaznaczył, że przedmiotowa umowa musi stanąć na wtorkowym Zarządzie Województwa w celu zatwierdzenia, a dzisiejsza uchwała jest niezbędna, aby upoważnić burmistrza do podpisania tej umowy. Umowa, która będzie zawarta z województwem określa termin 30.03.2017r. jako ostateczne rozliczenie się samorządu wojewódzkiego  z komisją europejską ze środków. Do tego terminu droga musi się stać drogą wojewódzką.

Następnie, odpowiadając na pytania i uwagi radnych, Burmistrz Miasta udzielił dodatkowych wyjaśnień:

-        Jeśli chodzi o nasze przekazanie, to  będzie w formie darowizny, natomiast przekazanie ul. Warszawskiej miastu będzie przez powiat. Są to dwa różne tryby, wiec nie można w tym przypadku mówić o zamianie. Ostatecznie miasto będzie zarządcą ul. Warszawskiej, a zarządcą przedmiotowego odcinka ul. Modlińskiej będzie MZDW.

-        Dokonywane są działania w kierunku, aby budowa przedłużenia ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania  z ul. Paderewskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 631 rozpoczęła się jeszcze w tym roku, ale jeśli się nie uda to będzie wykonany w przyszłym roku.

-        Przebudowa ul. Modlińskiej była przewidywana do budowy przynajmniej od 30 lat. Realizowane są więc założenia, które planiści miejscy przyjmowali od wielu lat. Plan miejscowy były konsultowany z mieszkańcami, był wykładany dla wszystkich mieszkańców na etapie ostatniej wersji z 2003r.

-        Odnośnie budowy chodnika przy ul. Boh. Modlina w stronę Okunina Urząd czeka na odpowiedź, czy jest jeszcze możliwość realizacji zapisu w budżecie w tym roku.

-        Miasto realizuje tę inwestycję, jest inwestorem i dlatego będzie zobowiązane do usuwania wszelkich szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją zadania, również za szkody poniesione przez województwo. Głównie chodzi tu o odszkodowania za wykup nieruchomości. Województwo nie jest inwestorem, nie jest właścicielem gruntu, więc nie ma żadnego zagrożenia z jego strony. Miasto będzie zarządcą drogi przez 5 lat od zakończenia projektu unijnego.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Burmistrza Miasta przedmiotowy projekt uchwały został odczytany i poddany pod głosowanie.

Uchwała Nr X/ 89 /15 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy  w zakresie wspólnej realizacji zadania została podjęta 14 gł. – za, przy 1 gł. – wstrzym.się. ( zał. nr 3 )

 

Ad. 5

Na tym Przewodniczący Rady zakończył X Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 22 sierpnia 2015r. ( godz. 9.26 )

Protokółowała:

Teresa Stokowska                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                          Krzysztof  Bisialski

 

           

 

Wytworzył:
Teresa Stokowska
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2015-10-14 11:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2015-10-14 11:32:17)

 
 
liczba odwiedzin: 13842167

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X