☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odtworzenie  treści  zagranicznego  dokumentu

stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

 1.Wniosek  o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego  wraz  z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem  o odtworzenie aktu.

2.Dowód potwierdzający zdarzenie  wraz z urzędowym tłumaczeniem  na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula.

3.   Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

4.   Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Opłaty:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego  po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

 Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim nr: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.

Opłatę można uiścić w Mazowieckim Banku Spółdzielczym przy ul. Targowej 1/3 w Nowym Dworze Mazowieckim lub z Punkcie Bankowym MBS znajdującym się  w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego

 

Miejsce złożenia dokumentu

Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Stanu Cywilnego   w Nowym Dworze Mazowieckim pok. nr  11tel. (22)  51 22 270, 271.

 

Termin :

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem  Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

 

Informacje dodatkowe:

Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające  sporządzenie aktu za granicą.  

Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się   w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

Pełnomocnictwo w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu

Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu

Wytworzył:
Edyta Nowakowska
(2016-07-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2016-02-22 15:26:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-01-30 15:16:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380