☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty świadczenia wychowawczego w imieniu Burmistrza Miasta.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  7/2017

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty świadczenia wychowawczego w imieniu Burmistrza Miasta.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa   w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam Panią  Agatę Podwiązka, Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty świadczenia wychowawczego  z wyłączeniem wydawania decyzji.

 

§ 2

 

Upoważnienie jest ważne bezterminowo.

 

§ 3

 

Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

Upoważnienie udziela się bez prawa substytucji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

 

B u r m i s t r z

       (-) Jacek Kowalski

 

 

Wyrażam zgodę

 

…………………………..

     data  i podpis pracownika

 

 

Sporządziła:

Mariola Wróblewska

Wytworzył:
(2017-01-02)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2017-01-10 12:55:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2017-01-10 12:57:27)

 
 
liczba odwiedzin: 14349564

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X