☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w miesiącu marcu 2017 roku.

    

Posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej w miesiącu marcu będą się odbywały

w sali posiedzeń nr 312  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30.

 

  

Dnia 07.03. 2017 r.  godz. 12 30  Komisja Rewizyjna.

Tematyka posiedzenia:

1.  C.d. kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych i wydanych w IV kwartale 2016 roku.

2.  Sprawy różne.

        

                                                                             

Dnia 08.03.2017 r.  godz. 10 00   Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja nt. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim w 2016 roku – informacja pisemna i udział Dyrektora OPS  P. Elżbiety Mikiel.

2.  Rozpatrzenie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2016 rok.

3.  Informacja pisemna nt. realizacji w roku 2016 współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

4.  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2017 roku.

5.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 08.03. 2017 r. godz. 13 30  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja pisemna nt. udzielonej pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie przyznanych wszystkich rodzajów stypendiów w 2016 roku.

2.  Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych wraz z wykorzystaniem dotacji w roku 2016 przez Uczniowskie Kluby Sportowe – informacja pisemna.

3.  Sprawozdanie z działalności merytorycznej NOSiR, NOK, MiPBP w 2016 roku wraz z rozliczeniem dotacji podmiotowej NOK oraz MiPBP – informacje pisemne.

4.  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2017 roku.

5.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 09.03.2017 r.  godz.10 00  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Tematyka posiedzenia:

1.  Bezpieczeństwo na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – informacje pisemne i udział: Komendantów Powiatowych Policji i PSP, Komendanta SM, Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego, Prezesów OSP, OSPRW, WOPR.

2.  Stan przygotowania Miasta w okresie zagrożenia powodziowego – informacja pisemna.

3.  Stan gotowości OSP do zwalczania zagrożeń pożarowych – informacja pisemna.

4.  Informacja pisemna Dyrektora NOSiR nt. bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych.

5.  Rozpatrzenie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2016 rok.

6.  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2017 roku.

7.  Sprawy różne. 

 

Dnia 10.03.2017 r.  godz. 12 30  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Tematyka posiedzenia:

1.  Informacja nt. wprowadzenia reformy oświatowej w gminnych placówkach oświatowych – udział Sekretarza Miasta P. Jacka Gereluka.

2.  Analiza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych – informacja pisemna i udział Naczelnika WPI  P. Hanny Owockiej.

3.  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 14.03.2017 r..

4.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 13.03.2017 r. godz. 13 30  Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony

Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

1.  Utrzymanie czystości i porządku w gminie Nowy Dwór Mazowiecki ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki przejętymi odpadami – informacja pisemna za 2016 rok oraz udział Dyrektora MZO P. Mariusza Prusek i Naczelnika Wydziału GK P. Dariusza Tabęckiego.

2.  Informacja nt. wprowadzenia reformy oświatowej w gminnych placówkach oświatowych – udział Sekretarza Miasta P. Jacka Gereluka.

3.  Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2017 r..

4.  Sprawy różne.

 

 

Dnia 14.03.2017 r. godz. 9 00  Komisja Statutowa.

Tematyka posiedzenia:

1.  Prace nad zmianą Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

2.  Sprawy różne

 

Wytworzył:
Teresa Stokowska
(2017-03-01)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-03-01 10:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-03-01 10:07:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156