Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 września 2017

ZARZĄDZENIE Nr 143/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 1 września 2017 r.

 

w sprawie: powołania Komisji do weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z pkt. 2 § 3 załącznika do Zarządzenia nr 95/2017 z dnia 18 maja 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w składzie:

 1. Jacek Gereluk – Przewodniczący
 2. Dariusz Tabęcki
 3. Andrzej Szakuro
 4. Hanna Owocka
 5. Anna Jurkowska
 6. Piotr Kirpsza
 7. Iwona Kuczera
 8. Roman Biliński
 9. Jacek Tobijasz
 10. Wioletta Dylewska
 11. Krystyna Nasiadka
 12. Wanda Kozarzewska
 13. Sławomir Krzeczkowski
 14. Mariusz Ziółkowski
 15. Tadeusz Sosiński
 16. Robert Kanigowski

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Martyna Kordulewska
(2017-09-01)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-09-04 16:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-09-04 16:26:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki