☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 142 /2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 01 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE  Nr     146 /2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia    08 września    2017   r.

 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  na zbycie  nieruchomości.

 

 

 

     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579  i 1948, z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) - zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Powołuje się  komisję do   przeprowadzenia w dniu 13 września   2017   r.    przetargu  na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej, Bema, Warszawskiej oraz Przemysłowej   w składzie :

 

1. Przewodniczący –                         Andrzej Szakuro

2. Członek –                                     Agata Hryciuk

3. Członek -                                               Małgorzata Ciszewska                                

     § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

   

 

     

                                                                                  Podpisał:

                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                  Janusz Mikuszewski

                                                                                  Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2017-09-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2017-09-15 12:58:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2017-09-15 12:59:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4276778