☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

149/2017

ZARZĄDZENIE NR 149/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 4 załącznika do Zarządzenia nr 95/2017 z dnia 18 maja 2017 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1

Określam zasady i tryb głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w postaci załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 149/2017 z dnia 18 września 2017 r.

 

Zasady i tryb głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

§1
Postanowienia ogólne

1.    Przedmiotem głosowania jest wybór projektów do realizacji w ramach Budżetu dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2018 rok spośród projektów ujętych w załączniku nr 1.

2.    Prawo do głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na projekt właściwy jego miejscu (Osiedlu) zameldowania. 

4.    Głosujący zobowiązani są do oddania głosu osobiście.

§2
Sposób i czas trwania głosowania

1.    Głosowanie odbywać się będzie przez Internet od południa 18 września 2017 r. do północy z 24 na 25 września 2016 r. poprzez stronę www.bo.nowydwormaz.pl.

2.    Opis procedury głosowania przez Internet stanowi załącznik nr 2.

3.    Osoby, które nie mają możliwości oddania głosu przez Internet z powodu braku dostępu do Internetu lub jakiegokolwiek innego mogą skorzystać z filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim:

a) Filia nr 1 Modlin Stary 
ul. J. Matejki 2

 

Godziny otwarcia:

 

 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

12:00 - 18:00

 

środa

10:00 - 16:00

 

sobota - nieczynna

b) Filia nr 2 Osiedle Młodych
ul. Wojska Polskiego 37

 

Godziny otwarcia:

 

 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

12:00 - 18:00

 

środa

10:00 - 16:00

 

sobota - nieczynna

4.    W przypadku głosowania opisanego w pkt. 4 obowiązuje procedura, której opis stanowi załącznik nr 2.

 

§3
Wyniki głosowania

1.    W wyniku głosowania powstaną „Listy zadań” uporządkowane według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. Do projektu budżetu na 2018 r. wpisane będą te zadania, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy kwoty przeznaczonej na dane osiedle.

2.    W przypadku takiej samej liczby głosów kolejność przez głosowanie ustali Komisja, o której mowa w Zarządzeniu nr 143/2017 z dnia 1 września 2017 r. z późn. zm.

3.    Wyniki głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§4
Głosowanie w przypadku awarii systemu do głosowania

1.    W przypadku wystąpienia awarii systemu do głosowania informacja o awarii zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a głosowanie zostanie przerwane.

2.    Wznowienie głosowania odbędzie się 26 września 2017 r. w godz. 9.00-17.00 w Urzędzie Miejskim.

3.    Wznowione głosowanie odbywać się będzie za pomocą papierowego formularzy, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

4.    Wznowione głosowanie możliwe będzie jedynie dla osób, które nie oddały głosu w sposób opisany w § 2. Głosy oddane ponownie będą nieważne.

5.    Nad poprawnością głosowania w przypadku awarii systemu do głosowania czuwać będzie Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

Załącznik nr 1

Osiedle nr 2:

1. Wymiana słupów oświetleniowych betonowych wraz z oprawami na nowe estetyczne i energooszczędne na terenie Osiedla Młodych

2. Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową


Osiedle nr 2 obejmuje ulice: Wojska Polskiego, Gen. L. Okulickiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Młodzieżowa, Gen. Z. Berlinga, Gen. W. Sikorskiego, Szarych Szeregów, Wiosenna, Willowa, Baśniowa, Zacisze, Na Skraju, Wiślana, Jasna, Prosta, Sadowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Wrzosowa, Wspólna, Złota.

Osiedle nr 7:

1. Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Modlinie Starym


Osiedle nr 7 obejmuje ulice: Gen. Thommee, M. Konopnickiej, M. Kopernika, J. Matejki, Kwiatowa, Mury, E. Orzeszkowej, Polna, Współczesna, Krzywa, Chłodnia, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Mieszka I, S. Staszica, S. Czarnieckiego, H. Kołłątaja, W. Kossaka, Krótka, Ogrodowa, Piekarska, B. Prusa, Przeskok, St. Reymonta, Szkolna, Środkowa, Źródlana, Żwirowa, Żołnierzy Września, Al. Róż, Samorządowa, Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Leszczynowa, Klonowa, 3 Maja, Z. Dobrowolskiej, Kościelna, Kręta, M. Kolbego, Brzozowa, Topolowa, Malinowa, Sporna, Naftowa, Forteczna, Na Skarpie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

bo profilowe.jpgGŁOSOWANIE

Jak będzie wyglądać głosowanie przez Internet?

Po wejściu na stronę głosowania www.bo.nowydwormaz.pl dostępny będzie formularz:

Rys. 1 Formularz do głosowania na stronie www

 

Pola PESEL oraz Nazwisko są obligatoryjne. Nazwisko należy wpisać w takiej formie, w jakiej zapisane jest w dowodzie osobistym, pamiętając o używaniu polskich znaków diakrytycznych. Nie należy wpisywać w tym polu imienia. Wpisanie czegokolwiek poza nazwiskiem będzie skutkowało tym, że głos nie zostanie uznany za ważny.

Pole E-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli zostanie uzupełnione poprawnym adresem e-mail, to po przetworzeniu głosu zostanie przesłany odpowiedni komunikat:

  1. W przypadku poprawnie oddanego głosu:

Dziękujemy za oddanie głosu.

  1. W przypadku, gdy PESEL Głosującego nie znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, bądź Głosujący nie ukończył 16 roku życia:

Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - głosować mogą tylko zameldowani mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.

  1. W przypadku oddania głosu powtórnie:

Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - głosować można tylko raz. Dziękujemy za zainteresowanie.

  1. W przypadku, gdy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, ukończony jest 16 rok życia, ale podane nazwisko nie odpowiada wpisanemu numerowi PESEL:

Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - nazwisko podane podczas głosowania: ‘nazwisko’ nie odpowiada podanemu numerowi pesel.

  1. W przypadku, gdy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, ukończony jest 16 rok życia, ale głosujący oddał głos na projekt, który nie właściwy jego miejscu (Osiedlu) zameldowania.”

Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu - głosować można tylko na Osiedle, na którym jest się zameldowanym. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Po uzupełnieniu danych należy zaznaczyć wybrany projekt – głos można oddać na jeden projekt. Na formularzu zostanie to wyróżnione przez znacznik z lewej strony projektu:

Rys. 2 Znacznik wyróżniający wybrany projekt

Następnie należy zaznaczyć pole Nie jestem robotem, które znajduje się na samym dole formularza:

Rys. 3 Pole wyboru Nie jestem robotem

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Głosuję!

Rys. 4 Przycisk do głosowania

Kliknięcie tego przycisku oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Jeśli wpisane dane spełnią wymogi pól formularza (jedenastocyfrowy numer pesel oraz wypełnione pole nazwisko), to zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Rys. 5 Komunikat po oddaniu głosu

Oddany głos zostanie sprawdzony w następujących krokach:

  1. Czy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
  2. Czy Głosujący w chwili głosowania ma ukończony 16 rok życia
  3. Czy nazwisko odpowiada podanemu numerowi PESEL
  4. Czy głos nie był już wcześniej oddany
  5. Czy głosujący oddał głos na projekt z obszaru Osiedla, na którym jest zameldowany

Jeśli głos przejdzie pozytywnie powyższą weryfikację zostanie on dopisany do bazy oddanych głosów. Na podstawie bazy oddanych głosów o każdej pełnej godzinie będą zliczane ważne głosy i w formie tabeli prezentowane na stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Prosimy o podanie swoich danych:

PESEL (pole obowiązkowe):

Nazwisko (pole obowiązkowe - prosimy nie wpisywać imienia!):

 

WSTAW X PRZY WYBRANYM PROJEKCIE Z OSIEDLA, NA KTÓRYM JESTEŚ ZAMELDOWANY:

Osiedle nr 2:

1. Wymiana słupów oświetleniowych betonowych wraz z oprawami na nowe estetyczne i energooszczędne na terenie Osiedla Młodych

2. Zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Sadową a Młodzieżową


Osiedle nr 2 obejmuje ulice: Wojska Polskiego, Gen. L. Okulickiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Młodzieżowa, Gen. Z. Berlinga, Gen. W. Sikorskiego, Szarych Szeregów, Wiosenna, Willowa, Baśniowa, Zacisze, Na Skraju, Wiślana, Jasna, Prosta, Sadowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Wrzosowa, Wspólna, Złota.

Osiedle nr 7:

1. Doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym w sprzęty zabawowe

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka I w Modlinie Starym


Osiedle nr 7 obejmuje ulice: Gen. Thommee, M. Konopnickiej, M. Kopernika, J. Matejki, Kwiatowa, Mury, E. Orzeszkowej, Polna, Współczesna, Krzywa, Chłodnia, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Mieszka I, S. Staszica, S. Czarnieckiego, H. Kołłątaja, W. Kossaka, Krótka, Ogrodowa, Piekarska, B. Prusa, Przeskok, St. Reymonta, Szkolna, Środkowa, Źródlana, Żwirowa, Żołnierzy Września, Al. Róż, Samorządowa, Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Leszczynowa, Klonowa, 3 Maja, Z. Dobrowolskiej, Kościelna, Kręta, M. Kolbego, Brzozowa, Topolowa, Malinowa, Sporna, Naftowa, Forteczna, Na Skarpie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Wytworzył:
Martyna Kordulewska
Udostępnił:
Kordulewska Martyna
(2017-09-18 11:39:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kordulewska Martyna
(2017-09-18 11:50:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4276778