☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 września 2017 r.


ZARZĄDZENIE Nr 147 /2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579  i 1948, z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję do przeprowadzenia w dniu 20 września 2017 r. przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Modlińskiej oraz Przemysłowej w składzie:

1. Przewodniczący - Andrzej Szakuro
2. Z-ca Przewodniczącego - Grzegorz Szmyt
3. Członek - Agata Hryciuk
4. Członek - Małgorzata Ciszewska

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
  

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2017-09-14)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2017-09-21 14:17:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2017-09-21 14:22:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4276778