☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE nr 150/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 18.09.2017 r. w sprawie: pozbawienia i przyznania stypendium sportowego.

ZARZĄDZENIE nr 150/2017

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 18.09.2017 r.

w sprawie: pozbawienia i przyznania stypendium sportowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), w związku z § 18 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiecki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 70 poz. 2243 z póżn. zm,) zarządzam co następuje:

§1

Pozbawienia się stypendium sportowego dla zawodników:

  1. Szczepański Patryk – pozycja 22. Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 134/2017 z dn. 03.08.2017 r.;
  2. Ciechoński Daniel – pozycja 38. Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 134/2017 z dn. 03.08.2017 r.

§2

  1. Przyznaję się stypendium 3 zawodnikom:
  1. Broniszewski Paweł – 2 200 zł,
  2. Przygoda Kewin – 500 zł,
  3. Śledziewski Radosław – 1 500 zł.
  1. Zwiększa się kwotę stypendium Maciejowi Sawickiemu z 150 zł na 250 zł.
     

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

BURMISTRZ
(-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Krzysztof Kapusta
(2017-09-18)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2017-09-22 16:00:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2017-09-22 16:04:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275986