☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 154/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 154/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 28 września 2017 roku


w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawa soli drogowej w Nowym Dworze Mazowieckim".

1. Grzegorz Szmyt    - przewodniczący
2. Dariusz Brzeziński  - sekretarz
3. Marta Sotowicz   - członek komisji (z-ca przewodniczącego)
4. Andrzej Zieliński   - członek komisji (z-ca sekretarza)

§ 2

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej
/-/ Dariusz Tabęcki

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2017-09-28)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2017-10-27 11:00:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2017-10-27 11:02:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4275986