Zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr     28/2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia    08 lutego  2018   r.

 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu  na zbycie  nieruchomości.

 

 

 

     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) - zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Powołuje się  komisję do  przeprowadzenia w dniu 14 lutego   2018   r.     przetargu  na zbycie nieruchomości przy ul.  Leśnej  w składzie :

 

1. Przewodniczący –                         Andrzej Szakuro

2. Z-ca Przewodniczącego       -                Dariusz Tabęcki

3. Członek –                                     Agata Hryciuk

4. Członek -                                               Małgorzata Ciszewska                                

     § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

   

 

Podpisał:

Burmistrz

Jacek Kowalski

Wytworzył:
(2018-02-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-02-13 12:42:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-02-13 13:05:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki