Zarządzenie 31/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Z dnia 12 lutego 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 31/2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 12 lutego 2018 roku

 

 

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

§ 1

 

Dokonuję następujących zmian w składzie komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nr 23/2018 z dnia 02 lutego 2018 roku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim":

 

  1. Powołuję do składu komisji przetargowej p. Bartosza Rogińskiego.
  2. Wykonywanie czynności z-cy przewodniczącego komisji przetargowej powierzam p. Bartoszowi Rogińskiemu.
  3. Pan Marek Słomczyński pełnić będzie funkcję członka komisji przetargowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

    BURMISTRZ

  Jacek Kowalski

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2018-02-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-02-20 10:52:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-02-20 11:11:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki