☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

ZARZĄDZENIE  Nr 43/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 marca 2018 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428 i poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 107 i poz. 138), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851,  poz. 1428 i poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 107 i poz. 138), art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), art.8a, art. 8b, art. 8c, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489,  poz. 60, poz. 624, poz. 777, poz. 952 i poz. 1428), art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, poz. 1428) w związku z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428 i poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 107 i poz. 138), art. 76a § 2b
i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 i z 2018 r. poz. 149)  na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Bożenę Piekut - inspektora p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do:

 1. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji;
 2. prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania
  w tych sprawach decyzji;
 3. prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego,
  o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
  w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860) oraz wydawania decyzji w tych sprawach;
 4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania
  i wydawania w tych sprawach decyzji;
 5. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
 6. prowadzenia postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów łącznie z wydawaniem
  w tych sprawach decyzji;
 7. poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem;
 8. wydawania zaświadczeń.

 

      § 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na czas p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim lub do cofnięcia upoważnienia.

         § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           B u r m i s t r z

                                                                           (-)Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę:

 

…………………………………………

(data i podpis pracownika)

 

Wnioskujący:

 

………………………………………………

(data i podpis Dyrektora OPS)

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2018-03-02)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-03-19 11:39:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-03-19 11:41:04)

 
 
liczba odwiedzin: 13831887

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X