☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 19.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.

ZARZĄDZENIE  Nr 44/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 2 marca 2018 r.

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych.
 

Na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim (Załącznik do Uchwały Nr XXXII/368/2017 r. Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2017 r.) w związku z art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) - na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Bożenę Piekut – inspektora p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w przypadku jednoczesnej nieobecności w pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Elżbiety Mikiel oraz Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej – Pani Agnieszki Pogorzelskiej do:

  1. prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy,
  2. prowadzenia postępowań indywidualnych w sprawach z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należących do właściwości gminy oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, na podstawie art. 7 ust. 2, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

§ 2. Upoważnienie udziela się na czas p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Upoważnienie udziela się bez prawa do substytucji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           B u r m i s t r z

                                                                          (-)Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę:

 

…………………………………………

(data i podpis pracownika)

 

Wnioskujący:

 

 

 

………………………………………………

(data i podpis Dyrektora OPS)

 

 

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2018-03-02)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-03-19 11:41:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-03-19 11:43:47)

 
 
liczba odwiedzin: 13831858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X