Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania i zmian kwot stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE Nr        40   /2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia       27.02. 2018 r. 

 

 

w sprawie : przyznania i zmian kwot stypendium sportowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. 2017 poz. 1875  z późn.  zm.), w związku z § 18ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały  Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 70 poz. 2243 z późn.zm,) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

 1. Przyznaję się stypendium  3 zawodnikom :

 

1) Smardzewski Marcel – 250 zł,

2) Morawski Michał – 250 zł,

3) Piwowarek – 250 zł.

 

2. Zwiększa się kwotę stypendium:

 

 1. Michałowi Steć                             z 3 800 zł  na 4 000 zł.
 2. Radosławowi Śledziewskiemu     z 1 500 zł na 1 800 zł
 3. Radosławowi Kamińskiemu         z 2 500 zł na 3 400 zł
 4. Karolowi Drwęckiemu                 z 3 800 zł na 4 000 zł
 5. Mateuszowi Dara                         z 1 200 zł na 1 800 zł
 6. Sebastianowi Cuch                       z 1 600 zł na 1 800 zł
 7. Kamilowi Wiśniewskiemu           z 1 200 zł na 1 800 zł
 8. Krystianowi Pałczyńskiemu        z 1 800 zł na 2 200 zł
 9. Mateuszowi Pietroń                     z 250 zł na 300 zł
 10. Pawłowi Broniszewskiemu         z 2 400 zł na 3 000 zł

 

3. Zmniejsza się kwotę stypendium:

 

 1. Kamilowi Dankowskiemu          z 3 000 zł na 2 700 zł
 2. Kamilowi Wolskiemu                 z 2 500 zł na 2 200 zł
 3. Konstantynowi Ślęzak                z 450 zł na 300 zł

 

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                          

DYREKTOR NOSiR                                                                   BURMISTRZ

(-)mgr Krzysztof Kapusta                                                            (-) Jacek Kowalski

Wytworzył:
Krzysztof Kapusta
(2018-02-27)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-03-19 11:45:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-03-19 11:46:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki