☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 01.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z dnia 06 marca 2018r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 06 marca 2018r.

 

w sprawie  uchwalenia

„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

na lata 2018 – 2030”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 z 2018 poz. 130), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Uchwala się „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030”  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                              

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/- / Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXVIII/451/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 06 marca 2018r.

 

w sprawie  uchwalenia

„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

na lata 2018 – 2030”

 

 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki to dokument, który powstał przy dużym zaangażowaniu Mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz instytucji związanych z Miastem. Powstawał dwa lata w procesie konsultacji społecznych i spotkań warsztatowych. W wyniku tego procesu udało się wypracować dokument odpowiadający na potrzeby społeczne, uwzględniający lokalne uwarunkowania.  

         Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2018-2030 wyznacza kierunki rozwoju gminy, stanowiące podstawę działań władz samorządowych.

Jest to także dokument niezbędny przy aplikowaniu o środki zewnętrzne.

Poprzednia Strategia obowiązywała do końca 2017 roku.

 

 

 

 

Wytworzył:
Martyna Kordulewska
(2018-03-06)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-03-20 09:59:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-03-21 13:22:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4276778