☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego.

 ZARZĄDZENIE NR  79/2018

    BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 z dnia 15 maja 2018 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm) oraz na podstawie § 42 ust. 4 Zarządzenia nr 174/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 października 2014r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję likwidacyjną w następującym składzie:

 

  1. Pan Zenon Klimczewski       -        Przewodniczący komisji
  2. Pan Piotr Kirpsza               -        zastępca Przewodniczącego komisji
  3. Pan Andrzej Dąbrowski       -        członek komisji

 

 

                                                                       § 2

 

Do zadań komisji likwidacyjnej należy:

  1. Dokonywanie fizycznej likwidacji zużytych składników majątkowych, stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

  1. Sporządzanie protokołów likwidacyjnych z przeprowadzonych likwidacji.

 

  1. Podpisywanie druków „Likwidacja środka trwałego” LT oraz „Częściowa likwidacja środka trwałego” CL dla każdego zlikwidowanego składnika majątkowego.

 

§ 3

 

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
  2. Traci moc Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego.

 

                                                        § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Monika Sałaszewska
(2018-05-15)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-05-16 11:03:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-05-16 12:49:03)

 
 
liczba odwiedzin: 13852999

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X