☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 maja 2018r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10

ZARZĄDZENIE  Nr 83/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 21 maja 2018r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10

 

 

         Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 i z 2018r. poz. 650) oraz art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2017r., poz. 1875, 2232 i z 2018r. poz. 130) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję  konkursową do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10

 1. w składzie:

1/ trzech przedstawicieli organu prowadzącego

 1. Pan Jacek Gereluk,
 2. Pani Alina Ochtyra,
 3. Pani  Ewa Boczkowska,

 

     2/ trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

 1. Pani Anna Rasińska,
 2. Pani Bożena Rogozińska,
 3. Pani Bogumiła Wiatrak,  

 

     3/ dwóch przedstawicieli Rady  Pedagogicznej: 

 1. Pani Bogumiła Myśliwiec,
 2. Pani Ewa Balcerowicz,   

 

     4/ dwóch przedstawicieli Rady Rodziców:

 1. Pani Dorota Borzęcka,
 2. Pani Elżbieta Szymańska,   

 

    5/ przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej

 1.  Pani Agata Busłajew.

 

2.   Na przewodniczącego komisji konkursowej powołuję przedstawiciela

organu prowadzącego w osobie Pana Jacka Gereluka.   

 

§ 2

 

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone zgodnie z regulaminem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

 

 

§ 3

 

Odpowiedzialność za wykonanie zarządzenia powierzam  przewodniczącemu komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

      BURMISTRZ -

    /-/Jacek Kowalski

 

 

 

Wytworzył:
Alina Ochtyra
(2018-05-21)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-05-24 13:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-05-24 13:44:14)

 
 
liczba odwiedzin: 13853077

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X