☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 maja 2018r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim

ZARZĄDZENIE  Nr 92/2018

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 23 maja 2018r.

 

w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2  w Nowym Dworze Mazowieckim

 

 

      Na podstawie art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017   poz. 60 z późn. zm)  w związku z § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

Unieważnia się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10, ogłoszony Zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 25 kwietnia 2018roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, z powodu innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

 

§ 2

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 83/2018 z dnia 21 maja 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Długa 10.

 

§ 3

 

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wieloosobowemu Stanowisku ds. Edukacji Urzędu Miejskiego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

        BURMISTRZ -

    /-/Jacek Kowalski

 

 

 

Wytworzył:
Alina Ochtyra
(2018-05-23)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2018-05-24 13:58:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2018-05-24 15:58:17)

 
 
liczba odwiedzin: 13853006

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X