Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 października 2018 r.

Zarządzenie nr 163/2018
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia  3 października 2018 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” do dnia 10 października 2018 r.
 

§ 2

Wnioski, o których mowa w § 1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2018/19.
 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wszystkich szkół funkcjonujących na ternie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Elżbieta Tokarska
(2018-10-02)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2018-10-09 11:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2018-10-09 12:28:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki