Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej

ZARZĄDZENIE Nr 167/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.

     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz  § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia w dniu 17 października 2018 r. przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej w składzie :

1. Przewodniczący – Andrzej Szakuro
2. Z-ca Przewodniczącego Dariusz Tabęcki
3. Członek – Agata Hryciuk
4. Członek Małgorzata Ciszewska    

 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
  

Podpisał:
Burmistrz
/– / Jacek Kowalski

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2018-10-10)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2018-10-11 14:10:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2018-10-11 14:18:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki