Sesja II (17 grudnia 2018) - zaproszenie

 

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach II Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r. (poniedziałek)  o godz. 14: 00 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018.
 8. Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2019 – 2027.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat. ( targowisko miejskie )
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Mieszka I )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Przeskok dz. 52-1 )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Przeskok dz. 52-2 )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. ( ul. Przeskok dz. 52-3 )
 19. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2019.
 20. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 21. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 23. Sprawy różne                                                                           
 24. Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

                                                      

 

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2018-12-07)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2018-12-10 10:17:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2018-12-11 15:05:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki