Zarządzenie nr 172/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 października 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 172 /2018

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 18 października 2018 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego  zadania inwestycyjnego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim – odcinek I: teren lotniska Warszawa-Modlin do ul. Gen. Thommee (DK62); ulice: Gen. Bema, ul. Chrzanowskiego, ul. Ledóchowskiego, ul. Chłodnia do (DK62), przejście przez rondo północne na DK 85; ul. Kolejową do granicy miasta”

 

w następującym składzie:

 

  1. Pani Hanna Owocka            -        przewodniczący komisji
  2. Pan Marek Słomczyński       -        zastępca przewodniczącego komisji
  3. Pan Maciej Dąbrowski          -         członek komisji
  4. Bartosz Rogiński                 -         członek komisji

 

Przy udziale:

Wykonawcy: P.P.H.U. „ANETKA” Aneta Cieślińska

                                      ul. B. Prusa 7  ;  05 – 102 Nowy Dwór Mazowiecki

Kierownik Budowy – Pan Andrzej Drzazgowski

Pełnomocnik - Pan Marek Cieśliński

 

oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego: PROEPSIL Inżynieria Lądowa Sp. z o. o.

                                                ul. Gródźki 3B ; 07 – 300 Ostrów Mazowiecka

Pan Paweł Sobieski

 

§ 2

 

Komisja rozpocznie swoje czynności w dniu 19 października 2018 roku i zakończy pracę protokołem odbioru końcowego.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wytworzył:
Marek Słomczyński
(2018-10-18)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-01-15 11:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-01-15 11:11:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki