☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Wtorek 15.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany zostały wprowadzone następującymi aktami prawnymi:

  1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000428/O/D20190428.pdf
  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002247/O/D20182247.pdf

Zmianie uległ również wzór wniosku. Nowy Wniosek wprowadzony ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002466/O/D20182466.pdf

Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie wynikała z ilości zużytego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON. Stawka na 2020 rok wynosi 1 złoty za 1 litr ON.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie: 100,00 zł* ilość ha użytków rolnych.
Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Oznacza to, że rolnik w 2020 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
Ważne: We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Terminy składania wniosków (tylko nowy wzór)nie uległy zmianie.

Stawka zwrotu również nie uległa zmianie, o czym informuje nas Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020r.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002489/O/D20192489.pdf

WNIOSEK

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2019-01-18 11:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-01-31 12:20:56)

 
 
liczba odwiedzin: 14334537

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X