☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Zarządzenie Nr 17/2017

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 5 stycznia 2017r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.), art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, z póżn. zm) oraz § 13 pkt 1) uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017
Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 9.500.000,00 zł. (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) na pokrycie występującego
w ciągu roku 2017 przejściowego deficytu budżetowego.

 

§ 2

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości.

 

§ 3

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2017-01-05)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2019-01-25 11:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2019-01-25 11:27:04)

 
 
liczba odwiedzin: 14349414

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X