☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr L/561/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

UCHWAŁA NR L/561/2018

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie zmian w  Statucie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Na  podstawie art.169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia     2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 78, poz. 483,  z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946)  oraz art.3 ust.1   i art.18 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994,  poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

 

 

        §  1. W Uchwale NR XLIX/544/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wprowadza    się następujące zmiany:  

 

1). § 36 otrzymuje następujące brzmienie: Komisja rewizyjna składa  się z 5-11 radnych.

     2). § 44 pkt.3 – skreśla się.      

       

        §  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia    w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Wytworzył:
Zenon Klimczewski
(2018-11-15)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-05-17 10:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-05-17 10:26:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380