☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 08 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 159/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – dostawa sprzętu komputerowego wraz z montażem".

1. Piotr Kirpsza  - przewodniczący
2. Dariusz Brzeziński - sekretarz
3. Hanna Owocka  - członek komisji (z-ca przewodniczącego)
4. Anna Sobczyńska - członek komisji (z-ca sekretarza)

§ 2

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3

Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku
z przygotowywaniem lub prowadzeniem postępowania, a ponadto, do przestrzegania tajemnicy chronionej prawem i postępowania w zgodzie ze szczególnymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Dariusz Brzeziński
(2019-10-08)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2019-10-11 15:36:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-10-11 15:39:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380