☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 168/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 października 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 168/2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 21 października 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej ustalonego Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej zarządzam, co następuje.

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zakup i dostawa soli drogowej luzem w szacunkowej ilości 250 t, w składzie:

  1. Grzegorz Szmyt                - przewodniczący
  2. Anna Sobczyńska              - sekretarz
  3. Hanna Owocka                  - członek komisji (zastępca przewodniczącego)
  4. Andrzej Zieliński                - członek komisji (zastępca sekretarza)

§ 2

  1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja przetargowa zakończy pracę w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 3

         Zgodnie z § 10 Regulaminu pracy komisji przetargowej, zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania poufnego charakteru informacji uzyskanych w związku z przygotowaniem lub prowadzeniem postępowania w zgodzie ze szczegółowymi zasadami ochrony informacji niejawnych wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Anna Sobczyńska
(2019-10-21)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-10-25 10:26:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-10-25 10:27:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380