☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 162/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 11 października 2019r.

ZARZĄDZENIE  Nr 162/2019

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 11 października 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start” (z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji) oraz przekazywania informacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) w związku z § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Bożenę Piekut – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu „Dobry Start”
(z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji) oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 ww. rozporządzenia.

 

§ 2.  Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

§ 3.  Niniejsze upoważnienia nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

§ 4.  Traci moc zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 lipca 2018 r.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

B u r m i s t r z

 

                                                                          (-) Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę

11.10.2019 r. Bożena Piekut

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2019-10-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-10-28 16:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-10-29 13:45:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380