☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziela 25.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 171/2019 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 października 2019 r

ZARZĄDZENIE  Nr   171  /2019

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia     25 października   2019   r.

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu      na zbycie  nieruchomości.

 

 

 

     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) - zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Powołuje się  komisję do  przeprowadzenia w dniu 30 października  2019  r.     przetargu ustnego nieograniczonego  na zbycie nieruchomości przy ul. Mieszka I   w składzie :

 

1. Przewodniczący –                         Andrzej Szakuro

2. Z-ca Przewodniczącego       -     Maciej Dąbrowski

3. Członek –                                     Agata Hryciuk

4. Członek -                                      Małgorzata Ciszewska                                

     § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

   

 

     

Podpisał:

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

Wytworzył:
Małgorzata Ciszewska
(2019-10-25)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-10-29 10:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2019-10-29 10:47:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4144380