☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr IX/ 148 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 roku

UCHWAŁA Nr IX/ 148 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019 roku

 

 

w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rada Miejska  w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje::

 

§ 1

 

  1. Przyjmuje się zadanie Powiatu Nowodworskiego polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ( ul. Kopernika,   ul. Czarnieckiego, ul. Paderewskiego, ul. Morawicza,) oraz drogi wewnętrznej  ul. Harcerskiej.
  2. Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem przekazanych przez Powiat Nowodworski środków finansowych.
  3. Zakres przejętego zadania oraz zasady jego finansowania określi stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego, a Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 11:32:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156