☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/ 154 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

UCHWAŁA NR IX/ 154 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie   nieruchomości.

 

 

 

     Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815)      w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z 2017 r., poz. 1509, z 2018 r., poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924) -    Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

 

     § 1. Wyraża się zgodę na zbycie    nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,  położonej w Nowym Dworze Mazowieckim oznaczonej nr ewid.  30/2  o pow. 0,0113 ha    w obrębie geodezyjnym  0007  2-06 przy ul. Mieszka I.

        Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KW WA1N/00032634/1.

        Zbycie nieruchomości następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 34.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski 

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 13:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156