☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/ 156 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r.

UCHWAŁA NR IX/ 156 /2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019r.

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

nieruchomości stanowiących własność gminy na czas oznaczony do trzech lat.

               

   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.    o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r. poz.506, z późn. zm./ - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów w przedmiocie wydzierżawienia na czas oznaczony do  3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych  w załączniku będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

§ 3.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik

do  Uchwały  Nr IX/156/2019

Rady Miejskiej

w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019r.

 

 

Lp.

Nr ew.. działki

Obręb

Położenie

Powierzchnia dzierżawy  w        m kw

                                                         

Grunt przyległy/zieleń/

 

1.

64/4

11-04

Akacjowa

7

2.

67/13,67/16

11-04

Akacjowa

194

3.

67/4

11-04

Akacjowa

137

4.

25/1cz,54/3cz

11-04

Akacjowa

21

5.

67/15, 64/5

11-04

Akacjowa

125

6.

23/430

8-09

Boh.Modlina

100

7.

43/10cz.

8-10

Górska

20

8.

16/3

6-02

Mieszka I-go                      

60

9.

14/13,16/1cz,16/2,

17/1cz,19cz.

12-03

Jasna

2973

10.

8/9cz.

8-03

Lotników

68

11.

24/2

11-04

Nadwiślańska

15

12.

1/2cz.

11-04

Nadwiślańska

76

13.

43cz.

4-02

3-go Maja

32

14.

78/13

4-02

Kopernika

124

15.

94/3 cz.

8-07

Partyzantów

90

16.

47/35

4-02

Słoneczna

63

17.

27/27

8-05

Przejazd

148

 

Garaże

 

1.

1 cz.

11-02

Nałęcza

40

2.

39/4

8-07

Legionów

21

3.

23/409, 23/421

8-09

Inżynierska

19

4.

23/413, 23/425

8-09

Inżynierska

20

5.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

6.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

7.

43/16, 48

8-04

Mazowiecka

27

8.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

9.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

10.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

11.

43/17, 48

8-04

Mazowiecka

27

12.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

13.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

14.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

15.

43/10

8-04

Mazowiecka

20

16.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

17.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

18.

44, 48

8-04

Mazowiecka

27

19.

48

8-04

Mazowiecka

27

20.

48

8-04

Mazowiecka

27

21.

8/9

8-03

Lotników

20

22.

97/48

8-06

Lotników

20

23.

8/9

8-03

Lotników

20

24.

8/9

8-03

Lotników

20

25.

2/60

3-03

Obwodowa

55

26.

47/8, 47/15, 48/16

8-07

Partyzantów

35

 

Pawilony

 

1.

30/11

12-02

Okulickiego

25

2.

5/258cz.

12-04

Młodzieżowa

27

3.

12cz.

3-06

Malewicza

35

4.

35/2cz.

8-07

Mazowiecka

30

5.

15 cz.

8-08

Słowackiego

108

6.

10/16 cz.

3-07

29-Listopada

15

         
         
         
         

 

Reklamy

 

1.

 7 cz.

14-04

Przemysłowa

9

2.

1/114

10-01

Wojska Polskiego

3,75

     

                                       

Ogródki działkowe

 

1.

10cz.

8-01

Targowa

280

 

                                                               Inny  cel

1.

44/1

8-02

Sukienna

130

2.

79/1cz,84/2cz.

8-11

Sportowa

674

 

                                                               Parkingi

1.

58/6

8-05

Jana III Sobieskiego

10

2.

29/5

8-04

Warszawska

70

3.

26/3

8-09

Chemików

82

                 

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 14:02:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156