☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr IX/ 157 /2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019r

UCHWAŁA Nr IX/ 157/2019

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 listopada 2019r.

 

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

                   

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309 i poz.1696) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204, z 2017r. poz.1509, z 2018r. poz.2348 oraz z 2019r. poz.270, poz.492, poz.801, poz.1309, poz.1589, poz.1716) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata, nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, wyszczególnionych w załączniku będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza się  Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

Załącznik

do  Uchwały  Nr IX/157/2019

Rady Miejskiej

w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 26 listopada 2019r.

 

Lp.

Nr ew.. działki

Obręb

Położenie

Powierzchnia dzierżawy  w        m kw

                                                         

Budynki mieszkalne

 

1.

22

45   11-04

Akacjowa 59

354

2.

59/2

45   11-04

Akacjowa 29A

204

3.

2/1

 7    2-06

Forteczna 12

952

4.

37

20   5-02

Dworcowa 9

683

5.

31/4

16   4-01

Kopernika 1

854

6.

96

19   5-01

Kolejowa 2

389

7.

96

19   5-01

Kolejowa 2

389

8.

50/2

32   8-06 

Lotników 13

539

9.

27/1

16   4-01

Lipowa 8

382

10.

27/1

16   4-01                 

Lip[owa 8

382

11.

2

24   6-02

Mieszka I-go 44

1695

12.

4

25   6-03

Mieszka I-go 84

444

13.

3

25   6-03

Mieszka I-go 82

506

14.

27

  7   2-06

Mieszka I-go 4

512

15.

9/1, 1/38

  7   2-06

Na Skarpie 6

696

16.

9/3

  7   2-06

Na Skarpie 4

360

17.         

6/3, 6/4

43   11-02

PCK 2

356

18.

17

34   8-08

Partyzantów 5

700

19.

61

20   5-02

Staszica 22

749

20.

57

19   5-01

Staszica 6

859

21.

24/1, 23/6

50   12-04

Sadowa 1

893

22.

86/1, 86/2

20   5-02

Źródlana 28

605

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2019-11-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2019-12-04 14:10:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-08-18 11:07:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156