X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej (13 grudnia 2019 r.) - zaproszenie

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Boh. Modlina).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (ul. Mazowiecka).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Dębowa).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Długa).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jarzębinowej 1,3,5,7 w Nowym Dworze Mazowieckim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i nadania jej statutu.
17. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Julita Michałowska
(2019-12-08)
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2019-12-11 14:08:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2019-12-11 14:14:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki