Z A P R O S Z E N I E

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 04 lutego 2020r.    ( wtorek)  o godz. 1000 w sali 410 Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30.

 

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokółów z IX, X i XI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.   ( ul. Dębowa )
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystosowania apelu.
 11. Przejęcie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za rok 2019.                                  
 12. Informacja o pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
 13. Informacja o pracy Rady Miejskiej między sesjami.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.                                           
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-01-29 10:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-01-29 10:18:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki