☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb Nowy Dwór Mazowiecki

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: polegającego na rozbudowie instalacji mieszania proszków i żelów do produkcji kapsułek do zmywarek oraz montażu nowych linii produkcyjnych kapsułek do zmywarek na trenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.z o.o przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w nier. ew. 2/1, 2/3, 2/4 obręb 14-06

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28.02.2020r.

GK. 6220.19.21.2018    

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2018r., poz. 2096 ze zm.) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm), zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie instalacji mieszania proszków i żelów do produkcji kapsułek do zmywarek oraz montażu nowych linii produkcyjnych kapsułek do zmywarek na trenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.z o.o przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w nier. ew. 2/1, 2/3, 2/4 obręb 14-06

wpłynęło do tut. Urzędu Miejskiego

  • wezwanie znak WOOŚ-I.4221.118.2019.ML.3 z dnia 24.02.2020r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Pana Jan Sosnowski działającego w imieniu Zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.zo.o, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Zakroczymska 30 ), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki bip.nowydwormaz.pl

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 28.02.2020r.

Z up. BURMISTRZA

Janusz Mikuszewski

Z-ca Burmistrza

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-02-28)
Udostępnił:
Sebastian Bańbura
(2020-02-28 13:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Bańbura
(2020-06-10 14:12:11)

 
 
liczba odwiedzin: 14337157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X