☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia

 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11.03.2020r.

 

GK. 6220.19.24.2018    

 

 

 

Obwieszczenie

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2020r., poz. 256 ze zm.) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018., poz. 2081 ze zm), zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie instalacji mieszania proszków i żelów do produkcji kapsułek do zmywarek oraz montażu nowych linii produkcyjnych kapsułek do zmywarek na trenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.z o.o przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w nier. ew. 2/1, 2/3, 2/4 obręb 14-06

wpłynęło do tut. Urzędu Miejskiego

  • odpowiedź  Zakładu Reckitt Benckiser Production Poland Sp.z.o.o, ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na wezwanie znak WOOŚ-I.4221.118.2019.ML.3 z dnia 24.02.2020r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Pana Jan Sosnowski działającego w imieniu Zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.zo.o, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Zakroczymska 30 ), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki bip.nowydwormaz.pl

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 11.03.2020r.

BURMISTRZ MIASTA

 

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-03-11)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-03-12 14:14:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:19:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156