Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 62/2020

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie  wprowadzenie zmiany w zarządzeniu Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w warunkach nasilenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej

 

   Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r. poz.1398 t.j. ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

   W § 1 zarządzeniu Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w warunkach nasilenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby wysoce zakaźnej, punkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w funkcjonowaniu Targowisk Miejskich obowiązuje zasada wykorzystania powierzchni co drugiego stanowiska handlowego, zachowania w kolejce odstępów co najmniej 2 m i obrót głownie artykułami żywnościowymi i higieniczno-sanitarnymi”                                                    

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza oraz Kierownikowi Targowiska Miejskiego.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim i Targowisk Miejskich w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.

 

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

 

Wytworzył:
Andrzej Dybowski
(2020-03-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-03-27 11:30:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-03-27 11:40:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki