Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 02 kwietnia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Funduszu Osiedlowego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ZARZĄDZENIE NR 70/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 02 kwietnia 2020 r.

 

uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Funduszu Osiedlowego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Załącznika do uchwały nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Funduszu Osiedlowego dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2021 rok. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Aneta Pielach-Pierścieniak
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2020-04-03 13:25:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2020-04-03 13:26:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki