Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

ZARZĄDZENIE  Nr  74/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia  8 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia upoważnienia

Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim
 

 

Na podstawie art. 17b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1553, poz. 1579, poz. 1901 i poz. 2070)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Upoważniam Panią Elżbietę Mikiel – dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim do wykonywania w imieniu Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki praw i obowiązków wierzyciela, w tym wstawiania tytułów wykonawczych.

2. Zatwierdzam wszystkie dotychczas dokonane czynności objęte niniejszym upoważnieniem.

§ 2. Upoważnienie jest ważne na czas zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim lub do jego cofnięcia.

§ 3. Rozwiązanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia. Upoważnienie udziela się bez prawa substytucji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz

 (-)Jacek Kowalski

Wyrażam zgodę

 

 

                           

 

 

Wytworzył:
Anna Olbryś
(2020-04-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-04-10 10:58:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-04-10 11:00:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki