Z A P R O S Z E N I E

 

 

      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIII – Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 08 maja 2020r. ( piątek ) o godz. 1000 w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66.

 

Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji   w Warszawie informacji o kandydatach na ławników.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 6. Informacja Burmistrza Miasta na temat działań w okresie pandemii COVID – 19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia czynszu za lokale użytkowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowy Dwór Mazowiecki do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk    na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w o środku wsparcia „Klub Seniora+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. ( ul. Sadowa )
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. ( ul. Nadwiślańska )
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.   ( ul. Mazowiecka) )
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. ( ul. Inżynierska )
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.   ( ul. Warszawska )
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Nowym Dworze Mazowieckim (Budynki A,B,C)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Nowym Dworze Mazowieckim (Budynek D)       
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się niewłaściwym do rozpatrzenia skargi  i uznania wniosku za bezzasadnego.
 24. Zamknięcie sesji.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski 

                                                   

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-05-07 14:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-05-07 14:56:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki