Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 maja 2020r.

ZARZĄDZENIE  Nr   87/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 maja 2020  r.

 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia  przetargu      na zbycie  nieruchomości.

 

 

 

     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz  § 8   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) - zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Powołuje się  komisję do  przeprowadzenia w dniu 03 czerwca 2020 r.  przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim  w składzie:

 

1. Przewodniczący –                         Andrzej Szakuro

2. Z-ca Przewodniczącego       -                Maciej Dąbrowski

3. Członek –                                     Agata Hryciuk

4. Członek -                                               Małgorzata Ciszewska                                

     § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                    

   

 

     

                                                                                   Podpisał:

                                                                                   Burmistrz

                                                                                  /-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-05-25)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-05-27 13:17:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-05-27 13:45:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki