Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR  73/2020

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

 

 

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego  zadania inwestycyjnego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170; Dz. U. z 2020 poz.148), zarządzam, co następuje:

 

§1. Powołuję komisję odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – modernizacja boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim, w następującym składzie:

  1. Pani Hanna Owocka            - przewodniczący komisji,
  2. Pan Marek Słomczyński        - zastępca przewodniczącego komisji,
  3. Pan Dariusz Wąsiewski        - członek komisji,
  4. Pan Paweł Hejna                 - członek komisji.

 

- przy udziale:

Wykonawcy: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a; 01-793 Warszawa oraz

Kierownika Budowy – Pan Marek Iwanowski,

Kierownika robót – Pan Maciej Wolański.

 

    § 2. Komisja rozpocznie swoje czynności w dniu 13 kwietnia 2020 roku i zakończy pracę protokołem odbioru końcowego.

  

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

 

Wytworzył:
Marek Słomczyński
(2020-04-08)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-06-01 13:37:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-06-01 13:40:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki