☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XIV/ 199 /2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

   Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz .U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
w roku 2018, uchwala, co następuje:

 

   § 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wotum zaufania.

 

   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/ 199 /2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 9 ustawy o finansach publicznych, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

 

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2020-08-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 10:33:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 10:39:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156