☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

 

UCHWAŁA NR XIV / 200/2020    

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2019

 

      

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r.  poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 270. ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r.  poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym

Wytworzył:
Anna Palczowska
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 11:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 11:43:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156