☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWALA NR XIV/205/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKI

z dnia  30 czerwca 2020 roku

 

w sprawie określenia średniej  ceny  jednostek paliwa  w gminie Nowy Dwór Mazowiecki

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 39a ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2020 r., poz. 910) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§  1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021  w  wysokości:

1. Benzyna  95   - 4,11 zł/l

2. Benzyna  98   - 4,42 zł/l

3. ON                 - 4,16 zł/l

4. LPG                - 1,84 zł/l

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

Wytworzył:
Alina Ochtyra
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 13:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 14:26:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156