☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XIV/209/2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  2020 , poz. 713) oraz art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r  o ochronie zwierząt ( Dz. U.  z 2020  ,  poz. 638) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XIII/189/2020 Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 maja 2020 r w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego w 2020 r ( Dz. Urz. 2020, poz. 5835 z 28 maja 2020 r.) §20 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.Kot wolno żyjący albo kotka wolno żyjąca, które nie zostały poddane zabiegowi sterylizacji  albo kastracji, jeśli osiągnęły dojrzałość płciową, zostają złapane i przewiezione do  lecznic  lekarsko-weterynaryjnych tj. Centrum Zdrowia Zwierząt ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Przychodnia Weterynaryjna Medi-Vet ul. Jana Nałęcza 37, Gabinet Weterynaryjny ul. Warszawska 27, MASTIF Przychodnia Weterynaryjna ul. Ignacego Paderewskiego 26 w celu przeprowadzenia zabiegu, pod warunkiem, że są zdrowe. Jeśli zwierzę, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga leczenia, zostaje objęte opieką lekarsko-weterynaryjną.

2.Złapania dokonuje opiekun, pod którego opieką pozostaje kotka/kot. Czynność tę można przeprowadzić przy  pomocy straży miejskiej.

3.Po wykonaniu zabiegu kotka/kot wolno żyjący zostaje objęty opieką na okres rekonwalescencji. Następnie kot/kotka zostaje wypuszczony/na w miejscu, dotychczasowego bytowania. Wypuszczenia dokonuje się w obecności opiekuna, jeśli osoba taka  zajmuje się kotami wolnożyjącymi na danym terenie.”

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Krzysztof Bisialski

 

Wytworzył:
Julianna Borkowska
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 14:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 15:08:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156