☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

UCHWAŁA NR XIV/ 211 /2020

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Miastem Nowy Dwór Mazowiecki, a osobą fizyczną.

 

 

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) - Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala co następuje:

 

            § 1.  Wyraża zgodę na zamianę - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 6/20    o powierzchni 10 m2  w obrębie 31 8-05, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Sukiennej, której stan prawny opisany jest w księdze wieczystej WA1N/00040101/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - na nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 3/5  o powierzchni 2 m2  w obrębie 31 8-05,  położoną w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Sukiennej, której stan prawny opisany jest w księdze wieczystej WA1N/00039807/4, stanowiącej własność osób fizycznych.

 

         § 2. Zamiana nastąpi za dopłatą na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dopłata będzie stanowiła różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Andrzej Szakuro
(2020-06-30)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 15:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-07-07 15:34:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156