☰ Menu Prawe Menu ☰
Nowy Dwór Mazowiecki
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 08.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki dnia, 10.08.2020r.

GK. 6220.19.34.2018

Obwieszczenie

o rozpoczęciu procedury postępowania z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2020r., poz. 256.) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283), zawiadamia, że dnia 04.08.2020r. do Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.4221.118.2019.ML.5 o uzupełnienie braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie instalacji mieszania proszków i żelów do produkcji kapsułek do zmywarek oraz montażu nowych linii produkcyjnych kapsułek do zmywarek na trenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w nier. ew. 2/1, 2/3, 2/4 obręb 14-06

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek Pana Jan Sosnowski działającego w imieniu Zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.zo.o, ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Informuję, iż dane o:

  • Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Raporcie oraz Aneksach do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30.

Wykaz dostępny jest na stronie bip.nowydwormaz.pl

Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębe, Dębe, 05-140 Serock.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Zakroczymska 30 ), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki bip.nowydwormaz.pl

Niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz zna tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 10.08.2020r.

Z up. Burmistrza

Janusz Mikuszewski

Wytworzył:
Małgorzata Kiełbasińska
(2020-08-10)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 13:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2020-08-10 14:19:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 25890156